Thursday, June 7, 2007

ARTRİT

Hastalıklar: 1-Romatoid artrit
hastalıklarRomatoid artrit nedir?
Romatoid artrit, sebebi belli olmayan, müzmin, yaygın eklem belirti ve bulgular gösteren, özellikle küçük eklemleri tutan ve şekil bozukluklara neden olan bir hastalıktır.

Kimlerde ortaya çıkar ve hastalığın sebebi nedir?
Dünyanın tüm ırklarında rastlanan bu hastalık, her yaş grubunda görüldüğü gibi en çok 30-50 yaş arasında ve daha çok kadınlarda ortaya çıkar. Yapılan birçok araştırmalara rağmen, bu hastalığın sebebi bugün için hala bilinmemektedir. Ancak birden fazla mekanizmanın rol oynadığı, araştırmacılar tarafından kabul görmüştür. Stres, virüsler, bakteriler, genetik yapı, vücudun bağışıklık sistemi ve bilemediğimiz bir çok faktör, bu hastalığın tetiğini çekebilir. Sonuçta sinoviya denilen eklem zarında meydana gelen iltihap nedeniyle birçok eklem tutulur.

Belirti ve bulguları nelerdir?
En sık görülen belirtileri, aylarca süren, başta el eklemleri olmak üzere eklem ağrıları, sabah tutukluğu ve eklemlerde şişliklerdir.
Hastalığın seyri çok hızlı ve yıkıcı olabildiği gibi, yavaş ve yıllarca devam eden bir seyir de gösterebilir. En çok tutulan eklemler, elbileği ve el parmaklarındaki eklemler, dizler, dirsekler ve ayak tarak eklemleridir. Omuz, kalça, boynun 1. ve 2. omurlarındaki eklemler, çene eklemi, ve ayak bileği daha az oranda tutulabilir. Eklem tutulmaları vücudun iki yarısında eşit orandadır. Romatoid artritte, sırt, bel ve leğen kemiklerinin tutulması olağan değildir.
El parmaklarında küçük eklemlerin tutuluşuna bağlı, kuğu boynu şekil bozukluğu, düğme iliği şekil bozukluğu, Z şeklinde başparmak, el sırtında deve hörgücü manzarası ve el bileğinin içe veya dışa çarpılmaları görülebilir.
Ayak parmaklarındaki tutulumlara bağlı çekiç parmak, pençe parmak ve ayak tabanı çökmeleri görülebilir. Dizlerin tutulumu sonucunda, dizler şiş, çarpık ve diz üstü uyluk kaslarındaki erime nedeniyle dizlerin dik duramaması ve öne doğru meyilli duruşu gözlenebilir. Boyun tutulumu hastalığın ileri dönemlerinde görülür ve omuriliği etkileyebileceğinden önemlidir. Boyundan başa yayılan ağrılar görülebilir. Omuriliğin etkilenmesiyle, her iki kolda ve bacakta kas sertlikleri, duyu bozuklukları, mesane ve bağırsak bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Hastalığın tanısı nasıl konulur?
Bu hastalığın tanısı uzman doktorlar tarafından ve daha önceden belirlenmiş olan kriterler, laboratuar ve radyolojik bulgularla konulur.

Tedavisi nedir?
Hastalığın tedavisi ve takibi, tıp alanında birçok branşı birden ilgilendirmektedir. Başlangıçtan itibaren fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, romatolog, fizyoterapist, rehabilitasyon hemşiresi, ortopedist, ortez ve protez teknisyeni, mesleki ve sosyal danışman ve hastalığın müzmin oluşu göz önünde bulundurarak, psikolog devreye girmelidir. İlaç tedavisinde amaç, hastalığın seyrini değiştirip, mümkün olduğunca hastalığın sessiz seyretmesini sağlamaya yöneliktir. Rehabilitasyon çalışmalarının amacı ise hastaya kaliteli ve bağımsız bir yaşam sağlamaktır.

Gidişat nedir?
Yapılan tüm tedavilere rağmen bu hastaların %50 kadarı 10 yılın sonunda yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelebilirler.

Nasıl önlenir?
Bu hastalığın kesin nedeni halen bilinmediği için, nasıl önlem alınması gerektiği konusunda fikir yürütmek zordur. Ancak, stresten uzak, temiz ve hijyenik ortamda yaşamak vazgeçilmezdir.
kaynak

No comments: