Thursday, May 31, 2007

YERALTI SULARI

Yeraltı sularının şifası nereden gelir?
Yeraltı sularının kimyası yerüstü sularından farklılık gösterir. Daha az oksijen barındıran yer altı suları, geldiği katmanlardaki mineralleri, bozulmadan yüzeye taşır. Yer üstü sularında ise bulunan metaller oksijenin etkisi ile oksitlenir ve azrak (seyrek) elementlere bağlanırlar. Yer altı suyu yer üstündeki yolculuğu süresince içindeki faydalı minerallerden yoksunlaşır ve dış etkenler tarafından absorbe edilir.
Hidro-terapi nedir?
Su ile yapılan tedavilerin genel adıdır. Hidro-terapide esas olan suyun masaj etkisi yaratmasıdır. Özel bir donanımla uygulanabileceği gibi, aynı mantık çerçevesinde imal edilen jakuzilerle de uygulanabilir. Hidro-terapinin faydalı olabilmesi için, kullanılan araçların bilinçli ve amaca uygun olarak seçilmesi gerekir.
Kullanılan su kimyasal açıdan özellikli bir su ise burada konuyu SPA çerçevesinde ele almak gerekir.

No comments: