Thursday, April 2, 2009

SİGARA

Pasif içicilerde kalp hastalıklarına bağlı ölümler % 30 artış göstermiştir. (olumume sebep olmazsaniz sevinirim )
Sigara hemen hemen tüm akciğer hastalıklarında risk faktörüdür.

Grip,üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni sigara içenlerde daha fazla görülür.

Kronik bronşit, amfizem çoğunlukla sigarayla ilişkilidir.

Sigara içen astımlarda şikayetler ve klinik bulgular ağırlaşır.

30'lu ve 40'lı yaşlarda sigara içenlerin kalp krizi geçirme riski içmeyenlerin 5 katıdır.

Sigara kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin en az % 20'sinden sorumludur.

Sigara HDL (iyi yağ)'yi düşürür.

Kadınlarda östrojen eksikliği yaparak kalp hastalıklarını arttırır.

Kadın içicilerde kalp krizi riski erkek içicilere göre % 50 daha çok artış gösterir.

Sigara koroner arter hastalığı için major risk faktörüdür.

Sigara içenlerde miyokard infarktüsü riski 2.5 kat artmaktadır.

Başta koroner arterler olmak üzere tüm arteriyel sistemde yetmezliklere yol açarlar.

Sigara akut olarak kan basıncında 10 mmHg'lık artış yapar.

Sigara içen hipertansiyon hastalarında kalp ve böbrek problemleri daha sık görülür.

Hipertansif hastalarda sigara bırakıldığında koroner arter hastalığı riski % 35 - % 40 düşer.

Sigara içenlerde diyabet gelişme riski 1.4-3.3 kat artmaktadır.Diyabetiklerde makro ve mikrovasküler komplikasyon artmaktadır.Diyabetik sigara içicilerinde HDL azaldığından koroner arter hastalığı riski daha belirgindir.

Glisemi kontrolü sigara içen diyabetlilerde kötüdürSigara içen diyabetiklerin nefropati riski içmeyenlerden fazladır ( Mikroalbüminüri nedeniyle).Nöropati riski Tip I ve II diyabetlilerde artar

ünde 1 paket sigara içenlerde felç geçirme riski 2.5 kat artar.Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda sigara felç riskini arttırır.

Parkinson hastalığının erken semptomlarını baskıladığı için tanı konulmasını geciktirir.

Sigara üst solunum yollarında ödem, mukus sekresyonu ve mukosilier transport inhibisyonu yapar.Nazal ve nazofaringeal mukozal klirensi bozar.Üst solunum yollarında bakteri ve virüs kolonizasyonuna zemin hazırlar.

Östaki borusunda yetersizliğe yol açar.Aktif ve pasif sigara içimi otitis media riskini artırır.Menier hastalığı, akut işitme kaybı gibi durumlarda tedaviyi etkileyeceğinden sigara bıraktırılmalıdır.Aktif ve pasif sigara içiciliğinde paranazal sinüzit riski artmaktadır.Sigara içenlerde larenjit sık görülür.

Sigara yeni kemik oluşumunu önleyerek osteoporoza sebep olur.

Sigara içen kadınlarda menapoz sonrası dönemde kalça kırığı riski 60 yaşında %17, 70 yaşında %41 fazladır.Omurgada bozukluklara yol açar.Sigara içenlerde bel ağrıları daha fazla görülür.Sigara içenlerin kemikleri yoğunluk kaybeder; kırıklar daha kolay olur ve iyileşme %80'e kadar daha yavaş olur.
Günde 1 paketten fazla içenlerde sırt problemleri de daha fazladir

No comments: