Tuesday, January 22, 2008

DEPRESYON

Depresyon haritasından çarpıcı sonuçlar


Berrin Işıkoğlu'nun haberi...

Leuven Üniversitesi ve ABD'den Yale Üniversitesi uzmanları tarafından 6 Avrupa ülkesinde depresyonla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Özellikle depresyonun sonuçları açısından iyi bir örnek teşkil eden Belçika ile ilgili veriler çok çarpıcı nitelikte.

Araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin %15'i, kadınlarında %20'si yaşamlarının bir döneminde depresyonu yaşıyor. Ülkemizdeki durumla ilgili olarak, Moral FM'de program yapan Psikolog Fatih Reşit Civeleoğlu “Türkiye'de araştırmalara göre her 20 insandan birinde görülen depresyonun bireyin hem iç dünyasında, hem de çevresiyle iletişiminde çok ciddi duygusal sorunlara yol açarken, özellikle kadınlarda ortaya çıkma ihtimalinin erkeklere nazaran 3 kat daha fazla” olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre “Depresyon, Belçika ekonomisine 1 milyar Euro'ya mal oluyor. Her yıl 420 bin kişi depresyon geçiriyor. Depresyona giren kişi sorumluluklarını yerine getiremiyor, aile ilişkilerinde ve sosyal yaşamlarında sorunlar çıkıyor. Depresif durumda birey ortalama 40 gün iş göremediği için ekonomiye de maliyeti yüksek oluyor. Doğru tedavi uygulanmadığında ise hastaların % 20-30'u 3 yıl içinde yeniden depresyona giriyor.”

Çağımızın hastalığı olan depresyonun nedenlerini olumsuz geçmiş yaşam olayları, bugüne ait çözümlenememiş sorunlar ve geleceğe yönelik endişeler şeklinde özetleyen Civelekoğlu depresyonun belirtilerini ise; üzgün, kederli ve yorgun ruh hali, yaşama karşı isteksizlik, hiçbir şeyden zevk alamama, iştahsızlık, unutkanlık, konsantrasyon zorluğu, uyku problemleri, ölüm düşünceleri yanında ağrı, kasılma,uyuşma gibi bedensel sorunlar şeklinde sıraladı.

Depresyonu psikolojik rahatsızlıkların nezlesine benzeten Civelekoğlu psikoterapinin depresyon tedavisinde çok etkili olduğunu ifade ederken, etkili bir psikoterapi süreci ile ilgili olarak şunları söyledi: “ Öncelikle bilinçaltı ile iletişime geçerek kişi geçmiş yaşam olaylarının baskısından kurtarılmalı. Ardından kişide var olan ve kişinin yaşamın beraberinde getirdiği zorluklarla baş etmesini engelleyen işlevsel olmayan davranış biçimleri, tavır ve tutumlar değiştirilmelidir.”

Araştırma sonuçları depresyon yaşayanların yarısından fazlasının yardım alma girişiminde bulunmadığını, bu yardımı talep edenlerinse sadece 10'da 1'inin doğru yardımı alabildiğini gösteriyor. İşte bu aşamada psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu “Sorunları çözme sürecinde ihtiyaç duyduğumuz içsel ve çevresel kaynaklarımızı organize etmeliyiz. Eğer kaynaklarımız yeterli değilse ya da onları kullanma konusunda sorunlar yaşıyorsak, bir başkasının kaynaklarından faydalanabilmeyi bilmeliyiz” diyerek depresyona yenik düşmemek gerektiğini vurguladı.

WWW.MORALHABER.NET

No comments: